W dniach 23-25 marca po raz piętnasty do Rybnika przyjadą opowiedzieć o swojej twórczości wybitni artyści. W 2018 roku będą to: Tomasz Tomaszewski, Robert Wolański, Marek Arcimowicz, Weronika Gęsicka, Tomasz Wysocki, Maciej Moskwa, Marek Lapis oraz Krystian Bielatowicz.

Ponadto, wśród zapowiadanych wielu znakomitych wydarzeń, na szczególną uwagę zasługują dwie premiery, które będą miały miejsce właśnie w Rybniku: jest to wystawa "Pisarze" Krzysztofa Gierałtowskiego – prezentująca 50 portretów polskich ludzi pióra (w większości już nieżyjących) oraz spotkanie autorskie z książką "Echo" Magdaleny i Maksymiliana Rigamontich, która ukaże się drukiem w marcu i opowiada o Wołyniu.  

Choć Rybnicki Festiwal Fotografii jest prawie równolatkiem Miesiąca Fotografii w Krakowie, a jego formuła przypomina – młodszy stażem – FotoArt Festiwal w Bielsku-Białej, to jednak specyfika RFF jest w sumie nieporównywalna do żadnej tego typu imprezy w Polsce: - wstęp na Festiwal jest bezpłatny - każdy może otrzymać bezpłatny katalog festiwalowy (w którym znajduje się po jednej fotografii każdego z autorów prezentowanych w danej edycji) - cały 3-dniowy program (spotkania z autorami, wystawy i warsztaty) odbywa się w tym samym budynku głównego organizatora – Fundacja PGE Energia Ciepła w Rybniku - każdy może uczestniczyć w spotkaniach autorskich z najwybitniejszymi twórcami fotografii - w ramach Festiwalu zaprezentowanych zostaje około 15 wystaw (indywidualnych i zbiorowych), co sprawia, że podczas każdej edycji można obejrzeć kilkaset zdjęć. Wystawy zbiorowe przygotowywane są przez kluby i stowarzyszenia fotograficzne z całej Polski, a także z Czech - tylko RFF prowadzi Galerię Otwartą, która jest dla uczestników Festiwalu tym, czym Speakers' Corner w Hyde Parku dla Brytyjczyków: to miejsce-symbol wolności słowa. Każdy może tutaj wejść „z ulicy” i po prostu powiesić swoje prace w wyznaczonej przestrzeni na czas trwania programu głównego.